استانداردهای حسابرسی

شماره استانداردعنوان استانداردPdfWordPowerPoint
4410 تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌  
4400 اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌  
3400 رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- 1384  
2410 بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388  
2400 بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌  
1007 ارتباطات‌ با مديريت‌  
1005 حسابرسي واحدهاي اقتصادي کوچک  
805 استاندارد حسابرسی 805ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی (1390)  
800 استاندارد حسابرسی 800ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوبهاي با مقاصدخاص(تجدید نظر شده 1390 )  
720 ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده  
710 اطلاعات مقايسه‌ای  
706 بندهاي تاكيد بر مطلب خاص و ساير بندهاي توضيحي در گزارش حسابرس مستقل- 1389  
705 اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل - 1389  
700 گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده 1389  
620 استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌  
610 ارزيابي‌ كار واحد حسابرسي‌ داخلي  
600 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389  
580 تاييديـه‌ مـديران‌  
570 تداوم‌ فعاليت - تجديدنظر شده 1383 ‌  
560 رويدادهاي‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه  
550 اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389  
540 حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌  
530 نمونه‌گيري‌ در حسابرسي‌ و ساير روشهاي‌ انتخاب‌ اقلام‌ براي‌ آزمون -تجديدنظر شده 1383 ‌  
520 روشهـاي‌ تحليلـي‌  
510 حسابرسي‌ نخستين‌ - مانده‌هاي‌ اول‌ دوره‌  
505 تاييد خواهي برون‌ سازماني - تجديدنظر شده 1383‌  
501 شواهد حسابرسي‌ – اقلام خاص  
500 شواهد حسابرسي -تجديدنظر شده 1384  
450 ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی  
330 روشهاي حسابرسي در برخورد با خطرهاي برآوردي  
320 استاندارد حسابرسی 320اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی(تجدید نظر شده 1391 )  
315 شناخت واحد مورد رسيدگي و محيط آن و برآورد خطرهاي تحريف با اهميت  
300 استاندارد حسابرسی 300برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده 1391 )  
250 ارزيابي‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌  
240 ‌مسئوليت‌ حسابرس‌ در ارتباط‌ با تقلب‌ و اشتباه‌، در حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي -تجديدنظرشده1384‌  
230 مستندسازي - تجديدنظر شده 1386  
220 كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده 1386  
210 قـرارداد حسابرسـي‌  
200 استاندارد حسابرسی 200اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی(تجدید نظر شده 1391)  
2 کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط  
1 مقدمه استانداردهاي حسابرسي، ساير خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط      

تماس با چرتکه

آدرس چرتکه : کرمان - 4راه امام جمعه -طبقه فوقانی بانک سپه

تلفن:32476021-034

همراه:09131989006

© کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه چرتکه می باشد.

شما اینجا هستید: صفحه نخست استانداردهای حسابرسی